Adres do korespondencji:

Fundacja Paryż
ul. Uniwersytecka 12/4
40-007 Katowice
biuro@fundacjaparyz.pl

Marlena Niestrój – Prezes Zarządu
tel. +48 668 397 316
m.niestroj@fundacjaparyz.pl

KRS: 0000302076
REGON: 120692634
NIP: 5130168077
Rachunek bankowy:
BNP Paribas 22203000451110000002852770