Fundacja Paryż jest inicjatywą wynikającą z przekonania, że obcowanie ze sztuką wywołuje pozytywne zmiany w społeczeństwie.

Paryż to nie tylko miejsce, nazwa słynnej, jakże malowniczej – stolicy Francuzów. To również, a może przede wszystkim, stan umysłu. Trust mózgów, jakże znamienna otwartość wobec nowych idei, odwaga w podejmowaniu wyzwań, a co najważniejsze świadomość znaczenia kultury i ważności sztuki w nowoczesnym społeczeństwie.

Nasza Fundacja powstała z zamysłem wspierania twórców, którzy nie poddając się powodzi komercji, tworzą własny język z pełną świadomością czasu i kontekstu otaczającej ich rzeczywistości.

Fundacja Paryż jest miejscem spotkań twórców i artystów różnych dziedzin sztuki, a także międzynarodową areną opinii i ich konfrontacji z widzem.

Misją Fundacji jest tworzenie odpowiednich warunków do powstawania niekomercyjnych dzieł sztuki interdyscyplinarnej oraz  budowanie społeczeństwa bardziej kreatywnego, świadomego i wrażliwego na jej odbiór.

Celem Fundacji jest inspirowanie, koordynowanie i finansowanie działań propagujących sztukę współczesną oraz wspieranie rozwoju i promocja uzdolnionych młodych artystów obok  wybitnych  twórców. Dajemy szansę odbiorcy widzieć, doświadczać, uczyć się odkrywania sztuki drogą edukacji, polegającej m.in. na poznawaniu prac artystów, reprezentujących różne opcje i metody twórcze.

Wizją jest stworzenie przestrzeni dialogu wielu pokoleń artystów, konfrontacja uczniów i mistrzów, promowanie najwyższej artystycznej jakości oraz przerzucanie pomostu między artystą i odbiorcą współczesnej sztuki. Jedną z podstawowych form działalności Fundacji jest kreowanie unikatowych wydarzeń artystycznych łączących różne dziedziny sztuki, trwale wpisujących ‘Paryż‘ na kulturalną mapę Polski.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.