Spotkanie z Małgorzatą Stępnik

„Na tom składa się dziewięć rozdziałów, których bohaterowie, odbijając się jakby w rozbitym i poskładanym zwierciadle, tworzą fantastyczną wizję XX wieku. […]Pojawiają się w niej bowiem postaci nieistniejące, zmistyfikowane, które, jak pisze autorka, zachowują pozór wysokiego prawdopodobieństwa, takie, które choć nie istniały, powinny były istnieć.”

[Z recenzji prof. Jerzego Malinowskiego]

Więcej