Konsulat Monarchii Metawery

Otwarcie Konsulatu Monarchii Metawery
w Katowicach jest przypomnieniem akcji artystycznej Piotra Szmitke,
przeprowadzonej w Krakowie wraz
z Bunkrem Sztuki w 2012 roku.

Konsulat jest pretekstem do prezentacji
kultury Monarchii Metawery, jego historii
i gospodarki. Będą wyeksponowane dowody istnienia państwa. Jest to jedna z niewielu możliwośći poznania artefaktów, zazwyczaj przechowywanych w magazynach monarszych. Konsulat umożliwi również realizację prostych spraw konsularnych, w tym uzyskanie Paszportu Królestwa Metawery.

Więcej

Piotr Szmitke, Konsul Generalny Monarchii Metawery